Zajęcia
 dla dzieci

Zajęcia odbywają się w małych grupach, cyklicznie – raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Dzięki temu uczestnik warsztatów ma możliwość wykonania dużej pracy, którą po wypaleniu może zabrać do domu. Zadania o różnym stopniu trudności dostosowane są do wieku dzieci. Dajemy możliwość spontanicznej twórczości, obejmującej różne tematy, które interesują małych artystów.
Na koniec roku szkolnego najciekawsze prace wybrane przez dzieci prezentowane są na wystawie w toruńskiej galerii.

Warsztaty
rodzinne

Skierowane są do rodziców z dziećmi, którzy chcą wspólnie stworzyć ceramiczną ozdobę do swojego domu lub spędzić ciekawie czas podczas zabawy z gliną.
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w soboty.

Zajęcia
          dla
dorosłych

Odbywają się w formie kursu z ceramiki. Uczestnik warsztatów poznaje podstawy pracy w glinie oraz najpopularniejsze techniki zdobienia. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są omówieniami oraz analizą nowych zadań. Podstawową zasadą realizacji ćwiczeń jest łączenie przekazywanej wiedzy z zadaniami praktycznymi.
Zadania plastyczne wykonywane są indywidualnie i pozwalają na uzyskanie najważniejszych wiadomości z zakresu rzeźby i ceramiki artystycznej. Uczestnik warsztatów po zdobyciu umiejętności ma możliwość wykonania indywidualnych prac pod okiem specjalistów :)